Palvelut

Yksityishenkilöiden toimeksiannot

Perhe- ja perintöoikeus

 • Perinnönjaot
 • Perunkirjoitukset
 • Testamentit
 • Kauppakirjat
 • Avioehdot
 • Avioero – ositukset
 • Pesänselvitykset
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Edunvalvontavaltuutukset

Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

 • Kauppakirjat
 • Sopimukset
 • Lainhuudatukset
 • Kiinteistöriidat
 • Kaavoituskysymykset
 • Riitojen ratkaiseminen

Asiakkainamme on liikeyrityksiä, yksityisiä henkilöasiakkaita sekä julkisia yhteisöjä.

Liikejuridiikka

 • Yhtiö- ja sopimusoikeus
 • Yrityssaneeraukset
 • Konkurssioikeus
 • Yritysjärjestelyt
 • Työoikeus
 • Riitojen ratkaisut
 • Oikeudenkäynnit

HINNOITTELU
Veloitus perustuu toimeksiannon suorittamisessa käytettyyn aikaan ja sen mukaisiin tuntiveloituksiin. Tiettyjen asiakirjojen, kuten esim. perukirjat, testamentit, avioehtosopimukset sekä lahja- ja kauppakirjat, osalta voidaan etukäteen sopia kiinteä hinta.

Palkkion lisäksi veloitamme aina erikseen toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut, viranomaismaksut ja muut julkiset maksut. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, mikäli kyseessä on arvonlisäveron piiriin kuuluva maksu.