0400-647 606

Yksityishenkilöiden toimeksiannot

Perhe- ja perintöoikeus

  • Perinnönjaot
  • Perunkirjoitukset
  • Testamentit
  • Kauppakirjat
  • Avioehdot
  • Avioero – ositukset
  • Pesänselvitykset
  • Sukupolvenvaihdokset
  • Edunvalvontavaltuutukset

Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

  • Kauppakirjat
  • Sopimukset
  • Lainhuudatukset
  • Kiinteistöriidat
  • Kaavoituskysymykset
  • Riitojen ratkaiseminen

Liikejuridiikka

  • Yhtiö- ja sopimusoikeus
  • Yrityssaneeraukset
  • Konkurssioikeus
  • Yritysjärjestelyt
  • Yhtiö- ja sopimusoikeus
  • Oikeudelliset ratkaisut

Asiakkainamme on liikeyrityksiä, yksityisiä henkilöasiakkaita sekä julkisia yhteisöjä.